User manual BEKO WMB 61231 M

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Diplodocs provides you a fast and easy access to the user manual BEKO WMB 61231 M. We hope that this BEKO WMB 61231 M user guide will be useful to you.


BEKO WMB 61231 M : Download the complete user guide (1799 Ko)

Manual abstract: user guide BEKO WMB 61231 M

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Skumplast, skumgummi och gummiliknande material passar inte för torktumling. Artiklar tillverkade av dessa material FÅR INTE placeras i torktumlaren. Se alltid tvättråden för information om lämplighet för torktumling. Där symbolen för varm yta sitter kan temperaturen under användning överstiga 60° C. [. . . ] Sett lokket på plass igjen og før beholderen tilbake til den opprinnelige posisjonen. Monter sparkeplaten igjen ved å feste hengslene øverst og `klikke' de nedre klipsene på plass. Kondensator VIKTIG: Slå alltid av strømmen og ta ut stikkontakten fra støpselet før du rengjør kondensatoren. Hvis du vil opprettholde tørketrommelens effektivitet, må du regelmessig kontrollere at kondensatoren er ren. Fjern støv og lo forsiktig med en klut, og vask deretter enheten ved å holde den under rennende springvann (fig. 11) samtidig som den vendes slik at vannet strømmer mellom platene og fjerner støv og lo. Sett på plass sparkeplaten igjen. 79 40000348-Norwegian. fm Page 80 Sunday, July 20, 2003 3:48 PM NORSK HUSK: I løpet av de 10 siste minuttene tørkes tøyet alltid i kald luft. Tørkeguide Program 1 2 3 4 5 6 Tørkeguide Knusktørt Ekstra tørt Skaptørt Stryketørt Middels tørt Fuktig For ømfintlig tøy velger du knappen `DELICATES' for alle tørkeprogrammer. Dermed reduseres tørketemperaturen, slik at tøyet ikke tar skade. PROGRAM FOR BEHANDLING FØR STRYKING: JEVNER UT KRØLLER ­ GJØR TØYET ENKLERE Å STRYKE 80 40000348-Norwegian. fm Page 81 Sunday, July 20, 2003 3:48 PM NORSK Kontrollpanel og indikatorlamper (fig. `ON/OFF'-knapp og -indikator ­ trykk inn knappen for å slå på tørketrommelen, indikatorlampen vil da lyse ( ). `DELICATES'-knapp ­ trykk på denne knappen for å redusere varmenivået for ømfintlige artikler, trykk på nytt for å velge høy temperatur igjen ( ). `ALARM OFF'-knapp ­ trykk på denne knappen for å slå av alarmen ( ). Tørkesyklusen vil deretter gå over i avkjølingsperioden og `COOLING'indikatoren vil lyse. Merknad: (i) Sensoren vil kanskje ikke registrere en liten tøymengde med små artikler. For små tøymengder og enkeltartikler eller forhåndstørket tøy med lavt fuktighetsinnhold bør du bruke de tidsstyrte programmene. Still inn programmet på 30 til 75 minutter, avhengig av størrelsen på tøymengden og hvilken tørkegrad som kreves, og velg høy aller lav varme avhengig av tekstiltypen. Hvis du ikke velger en slik innstilling, vil tørketrommelen bare gå i 10 minutter før den går over i avkjølingsfasen. når en tøymengde er for stor eller for våt til å tørkes i tørketrommel, vil tørketrommelen automatisk gå over i avkjølingsfasen etter 180 minutter. Tørketrommelen kan stilles inn på start opptil 9 timer etter at programmet er valgt. Når du skal stille inn tidsforsinkelsen, trykker du gjentatte ganger på `START DELAY'-knappen inntil den ønskede forsinkelsen (vist i timer) vises på displayet, og deretter trykker du på `START'-knappen. Displayet vil da blinke. 82 40000348-Norwegian. fm Page 83 Sunday, July 20, 2003 3:48 PM NORSK For hver time som går, vil tallet på displayet reduseres. Forsinkelsen kan når som helst endres ved ganske enkelt å trykke på knappen inntil det nye tallet vises på displayet. Hvis det er strømbrudd, vil den innstilte tidsforsinkelsen gå tapt, og den må da stilles inn på nytt når strømmen er tilbake. [. . . ] Väännettiinkö vesi kunnolla pois vaatteista tai lingottiinko ne? Onko ilmanotto- ja poistoaukoissa tai kuivaajan pohjassa esteitä? Onko edelliseen kuivausjaksoon valittu `ARAT TEKSTIILIT' -painike?Kuivaaja ei käynnisty: Toimiiko virransyöttö kuivaajaan? [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE BEKO WMB 61231 M
Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual BEKO WMB 61231 M will begin.

 

Copyright © 2015 - manualRetriever - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.